Výroční členská schůze poprvé...

09.01.2020    Josef Kozel

V pátek 24.ledna 2020 se uskuteční premiérově výroční členská schůze spolku. V 17:00 v Multifunčním centru Heřmanův Městec.


PROGRAM:

  1. Zahájení, úvodní slovo svolavatele, organizační záležitosti
  2. Zpráva o činnosti rady a spolku za rok 2019
  3. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2019
  4. Změny v členské základně – přijetí nových členů
  5. Návrh činnosti spolku v roce 2020
  6. Návrh na výši členských příspěvků v roce 2020
  7. Rozpočet spolku na rok 2020
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

SVOLAVATEL:
František Pleskot
předseda spolku

Zpět na přehled článků kategorie Spolková činnost »   Zpět na titulní stranu »