Spolek přátel Heřmanova Městce

NOVĚ NÁS NAJDETE I NA FACEBOOKU!


USPOŘÁDALI JSME:

V sobotu 12.října 2019 jsme absolvovali další výpravu, tentokrát s cílem Čistírna odpadních vod. Odborný výklad ředitele VAKu Ivo Doskočila a provozního ředitele VS Chrudim Václava Kloboučníka nás velmi zaujal! Těšíme se na pokračování za rok, kdy ČOV bude mít dokončenu kompletní rekonstrukci. Zpáteční procházka přes Mrdickou tvrz s povídáním Františka Pleskota byla hezkou tečkou za vydařenou sobotou.
Velké fotoohlédnutí najdete na našem facebooku!

ČOV a Mrdická tvrz (foto: Vlastimil Hloupý)
ČOV a Mrdická tvrz (foto: Vlastimil Hloupý)
ČOV a Mrdická tvrz (foto: Vlastimil Hloupý)
ČOV a Mrdická tvrz (foto: Vlastimil Hloupý)
Svatováclavský pochod v neděli 29.září 2019 byl druhou organizovanou akcí našeho spolku. Úderem 12.hodiny jsme vyrazili ve více než 30ti členné výpravě od kostela sv.Bartoloměje v Heřmanově Městci přes Palác do nedaleké místní části Chotěnice. Premiéru zažila naše spolková vlajka, kterou hrdě nesl předseda František Pleskot. Přidali se skauti, kteří se svou zástavou celý průvod vedli. Místní nás přijali vřele. Vyhrávala kapela, pan farář p.Adrian Sedlák sloužil mši u kapličky sv.Václava. Čestnou stráž u pomníku padlých stál předseda společně s členkou spolku Lenkou Jiráskovou. Společně jsme zasadili lípu a s místními prožili nádherné odpoledne.
Velké fotoohlédnutí najdete na našem facebooku!

Svatováclavský pochod do Chotěnic (foto: Josef Kozel)
Svatováclavský pochod do Chotěnic (foto: Josef Kozel)
Svatováclavský pochod do Chotěnic (foto: Vlastimil Hloupý)
Svatováclavský pochod do Chotěnic (foto: Vlastimil Hloupý)
V úterý 28.května 2019 se uskutečnila historicky první akce spolku - měla přednáškový charakter a role přednášejícího se symbolicky ujal předseda spolku pan František Pleskot. 55 účastníků ve více než hodinovém vyprávění zhlédlo téměř 100 fotografií z reálií našeho města a jeho nejbližšího okolí z 60.let minulého století. Unikátní fotografie nabídly pohled na místa a reálie, která jsou dodnes součástí života v našem městě, ale také místa, která se za téměř půl století již nenávratně proměnila.
Heřmanův Městec - 60.léta (foto: Vlastimil Hloupý)
Heřmanův Městec - 60.léta (foto: Josef Kozel)
Heřmanův Městec - 60.léta (foto: Vlastimil Hloupý)
Heřmanův Městec - 60.léta (foto: Josef Kozel)

PŘIPRAVUJEME:

» UŽ BRZY! NEPŘEHLÉDNĚTE! «

PO STOPÁCH MALÍŘE PRŮCHY
SOBOTA 9.11.2019
Po trase dlouhé cca 10 km ze Starého Dvora ke hrobu malíře v Běstvině nás povede a bude vyprávět paní Marta Pleskotová.
Sraz účastníků na autobusovém nádraží v Heřmanově Městci v 8:15. Zakončení v hostinci Na Křížovce a odjezd zpět autobusem v 15:06.

PERNEROVY MLÝNY - PŘEDNÁŠKA
ÚTERÝ 12.11.2019
Jak mezi mlýny, tak po rodinných vazbách se stavitelem železnice Praha-Olomouc Janem Pernerem, vás provede DANIEL PERNER, jemuž patří v současné době nejmodernější český mlýn ve Svijanech.
Přednáška proběhne s ochutnávkou svijanských výrobků od 18:00 v multifunkčním centru v Heřmanově Městci a doplní ji putovní výstava Společnosti Jana Pernera s průvodním slovem již od 17:00.


PROFESE MĚSTA 1930-1950
Setkávání (cca 3-4 v 2.polovině roku 2019) na téma profesí, živnostníků, významných rodáků, domů a míst kde žili v uvedených letech s cílem vydání ucelené publikace. Podklady a akci koordinuje paní Marie Mannová - uvítáme jakékoliv podkladové materiály.

Termín prvního setkání bude upřesněn - sledujte náš web!NÁMĚTY NA ROK 2020
Aktuálně sbíráme podněty a náměty na činnost v roce 2020 - máte-li nabídku, námět či možnost, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na info@sphm.cz!


SÍDLO

Spolek přátel Heřmanova Městce
náměstí Míru 288
538 03 Heřmanův Městec
IČ: 08087679
FIO banka: 2401623240/2010

Spolkový rejstřík

STANOVY

Spolek byl založen na ustavující schůzi v úterý 9.dubna 2019, datum vzniku spolku po právní stránce je dnem zápisu do spolkového rejstříku, tj. 18.dubna 2019.

Platné stanovy

RADA SPOLKU

František Pleskot - předseda
Josef Kozel - jednatel
Jiří Virt - hospodář

Napište nám:

info@sphm.cz

ČLENSTVÍ

Chcete se k nám přidat? Vyplňte přihlášku a odevzdejte do rukou člena rady, či na adresu sídla spolku. Minimální členský příspěvek na rok 2019 je 300 Kč.

Přihláška za člena

© 2019 - Spolek přátel Heřmanova Městce, všechna práva vyhrazena