Spolek přátel Heřmanova Městce
Svatováclavský pochod do Chotěnic

USPOŘÁDALI JSME:

Heřmanův Městec - 60.léta
V úterý 28.května 2019 se uskutečnila historicky první akce spolku - měla přednáškový charakter a role přednášejícího se symbolicky ujal předseda spolku pan František Pleskot. 55 účastníků ve více než hodinovém vyprávění zhlédlo téměř 100 fotografií z reálií našeho města a jeho nejbližšího okolí z 60.let minulého století. Unikátní fotografie nabídly pohled na místa a reálie, která jsou dodnes součástí života v našem městě, ale také místa, která se za téměř půl století již nenávratně proměnila.

Heřmanův Městec - 60.léta (foto: Vlastimil Hloupý)
Heřmanův Městec - 60.léta (foto: Josef Kozel)
Heřmanův Městec - 60.léta (foto: Vlastimil Hloupý)
Heřmanův Městec - 60.léta (foto: Josef Kozel)

PŘIPRAVUJEME:

MRDICKÁ TVRZ A ČOV
SOBOTA 12.10.2019 - procházka z centra města na čištičku odpadních vod (cca 1,5 km směr Klešice), kde proběhne exkurze za účasti zástupců provozovatele VS Chrudim a vlastníka VAK Chrudim. Poté návrat s komentovanou prohlídkou mrdické tvrze.
Detaily připravujeme - sledujte náš web!


PROFESE MĚSTA 1930-1950
Setkávání (cca 3-4 v 2.polovině roku 2019) na téma profesí, živnostníků, významných rodáků, domů a míst kde žili v uvedených letech s cílem vydání ucelené publikace. Podklady a akci koordinuje paní Marie Mannová - uvítáme jakékoliv podkladové materiály.
Termín prvního setkání bude upřesněn - sledujte náš web!


LISTOPADOVÁ PŘEDNÁŠKA
V azylu přednáškové místnosti je naším cílem pozvat externího přednášejícího na podzimní večer = těšit se můžete na Pernerovy mlýny aneb vše o rodu Jana Pernera od paní Adámkové z Bratčic. Úterý 12.listopadu 2019 bude patřit Janu Pernerovi a jeho rodu!
Detaily připravujeme - sledujte náš web!


NÁMĚTY NA ROK 2020
Aktuálně sbíráme podněty a náměty na činnost v roce 2020 - máte-li nabídku, námět či možnost, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na info@sphm.cz!


SÍDLO

Spolek přátel Heřmanova Městce
náměstí Míru 288
538 03 Heřmanův Městec
IČ: 08087679
FIO banka: 2401623240/2010

Spolkový rejstřík

STANOVY

Spolek byl založen na ustavující schůzi v úterý 9.dubna 2019, datum vzniku spolku po právní stránce je dnem zápisu do spolkového rejstříku, tj. 18.dubna 2019.

Platné stanovy

RADA SPOLKU

František Pleskot - předseda
Josef Kozel - jednatel
Jiří Virt - hospodář

Napište nám:

info@sphm.cz

ČLENSTVÍ

Chcete se k nám přidat? Vyplňte přihlášku a odevzdejte do rukou člena rady, či na adresu sídla spolku. Minimální členský příspěvek na rok 2019 je 300 Kč.

Přihláška za člena

© 2019 - Spolek přátel Heřmanova Městce, všechna práva vyhrazena