Spolek přátel Heřmanova Městce

Spolek přátel Heřmanova Městce byl coby dobrovolné sdružení občanů založen v dubnu 2019. Účelem spolku je propagační, kulturní, dokumentační a výchovná činnost v oblasti historie, současnosti i budoucnosti Heřmanova Městce a jeho okolí, včetně ochrany přírody, krajiny, kultury a historie. Spolek ideově navazuje na činnost zaniklých spolků: Společnosti ochránců židovské kultury v Heřmanově Městci a Společnosti přátel Železných hor. Hlásí se k jejich tradici coby nástupce.

Spolek přátel Heřmanova Městce - logo

ČLÁNKY - INFORMACE

18.04.2022    Jiří Hajda

POHLED DO ÚHERČICKÉ OBORY = unikátní podívaná!

Rada SPHM vás zve na další zajímavou akci POHLED DO ÚHERČICKÉ OBORY v sobotu 30. dubna a 7. května odpoledne v časech 14 h, 15 h a 17 hodin.

Na krátkou procházku uvnitř obory s možností pozdravit jeleny, daňky a muflony se vypravíme v malých skupinkách. Vstupné do obory jsou dvě jablka !

14.04.2022    Vlastimil Hloupý

Kutnohory podruhé - pojďte s námi výšlap na Kaňk

V sobotu 23.dubna pořádáme opakovaný všlap z Vysoké na Kaňk - pojďte s námi!

08.04.2022    Marie Minaříková

Vyhlašuje výtvarnou soutěž pro mládež do 18ti let věku na téma HEŘMANŮV MĚSTEC – MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO!

SPOLEK PŘÁTEL HEŘMANOVA MĚSTCE vyhlašuje výtvarnou soutěž pro mládež do 18ti let věku na téma
HEŘMANŮV MĚSTEC – MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO!

Přihlašovat můžete výtvarná díla tvořená libovolnou technikou se znázorněním reálií našeho města, jeho památek či důvěrně známých zákoutí.

UZÁVĚRKA PRO DODÁNÍ PRACÍ JE 31.SRPNA 2022

11.03.2022    Marie Minaříková

Pomůžeme lesům u Vlastějova!

Ve spolupráci se správcem městských lesů Ing.Jedličkou pořádáme brigádu na odstranění a spálení oplocenky v lese u Vlastějova - SOBOTA 19.3.2022!

08.03.2022    Vlastimil Hloupý

Za bledulemi potřetí - a letos hned dvakrát

Vážení přátelé, letos hned dvakrát vyšla výprava SPHM k Čertovce, kde v plné kráse kvetou bledule. Sešlo se nás poslední únorovou neděli devět, první březnovou dvanáct. Houba ohnivec byla stále k zahlédnutí mezi bledulovými trsy k velké radosti účastníků.