Kontaktní informace

Spolek přátel Heřmanova Městce

ADRESA SÍDLA:
Spolek přátel Heřmanova Městce
náměstí Míru 288
538 03 Heřmanův Městec
IČ:
08087679
Vedeno u Krajského soudu Hradec Králové, pobočka Pardubice - spisová značka L 13045 ze dne 18. 4. 2019
BANKOVNÍ ÚČET:
2401623240/2010
Veden u Fio banky a.s., pobočka Chrudim
SVĚT INTERNETU:
web: www.spolekpratelhm.cz
facebook: www.facebook.com/spolekpratelhm

OFICIÁLNÍ E-MAIL:
e-mail: info@sphm.cz
DATOVÁ SCHRÁNKA:
ID DS: 5raxr6w
RADA SPOLKU:
Marie Minaříková - předsedkyně
Jiří Hajda - jednatel
Jiří Virt - hospodář

Chcete se k nám přidat?

Vyplňte přihlášku a odevzdejte do rukou člena rady, či na adresu sídla spolku. Minimální členský příspěvek je 300 Kč.

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA

Spolek přátel Heřmanova Městce - logo