Naše aktivity

Besedy, přednášky

04.02.2020    Josef Kozel

Tvrze, tvrziště a hradiště na jižním Přeloučsku a Heřmanoměstecku ve středověku a novověku

Blíží se první přednáška v kalendářním roce 2020. Přednáší Mgr. Matěj Pešta, spráce muzejních sbírek města Přelouče, Kulturní a informační centrum města Přelouče.

12.11.2019    Josef Kozel

Přednáška o historii rodu Pernerů bude mít zřejmě pokračování

V úterý 12.listopadu 2019 patřilo Multifunkční centrum opět našemu spolku. Jak mezi mlýny, tak po rodinných vazbách se stavitelem železnice Praha-Olomouc Janem Pernerem, nás provedl Daniel Perner, jemuž patří v současné době nejmodernější český mlýn ve Svijanech.

28.05.2019    Josef Kozel

Beseda s promítáním Heřmanův Městec - 60.léta se vydařila

V úterý 28.května 2019 se uskutečnila historicky první akce spolku - měla přednáškový charakter a role přednášejícího se symbolicky ujal předseda spolku pan František Pleskot.