Naše aktivity

Publikační činnost

18.02.2020    Jiří Virt

Hudební odbor Sokola v Heřmanově Městci ve vzpomínkách a pamětech Františka Brycha

Díky vstřícnosti Ing. Jana Manna, zetě Františka Brycha, vám nabízíme v digitální podobě kroniku hudebního odboru sokola v Heřmanově Městci od roku 1918.