Výroční členská schůze 2024

25.01.2024    Marie Minaříková

V pondělí 19.února 2024 se uskuteční výroční členská schůze spolku. V 17:00 v Multifunkčním centru Heřmanův Městec.


PROGRAM:

  1. Zahájení, úvodní slovo svolavatele, organizační záležitosti
  2. Zpráva o činnosti rady a spolku za rok 2023
  3. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2023
  4. Změny v členské základně – přijetí nových členů
  5. Návrh činnosti spolku v roce 2024
  6. Návrh na výši členských příspěvků v roce 2024
  7. Rozpočet spolku na rok 2024
  8. Diskuse
  9. Závěr

SVOLAVATEL:
Marie Minaříková
předsedkyně spolku

Zpět na přehled článků kategorie Spolková činnost »   Zpět na titulní stranu »