Výroční členská schůze 2023

30.01.2023    Josef Kozel

V pátek 17.února 2023 se uskuteční výroční členská schůze spolku. V 18:00 v Multifunkčním centru Heřmanův Městec.


PROGRAM:

  1. Zahájení, úvodní slovo svolavatele, organizační záležitosti
  2. Zpráva o činnosti rady a spolku za rok 2022
  3. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2022
  4. Změny v členské základně – přijetí nových členů
  5. Návrh činnosti spolku v roce 2023
  6. Návrh na výši členských příspěvků v roce 2023
  7. Rozpočet spolku na rok 2023
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

SVOLAVATEL:
Marie Minaříková
předsedkyně spolku

Zpět na přehled článků kategorie Spolková činnost »   Zpět na titulní stranu »