Výroční členská schůze 2022 je volební

29.01.2022    Josef Kozel

V pátek 18.února 2022 od 18:00 v Mutlifunkčním centru Heřmanův Městec v 2.patře proběhne výroční členská schůze spolku. Na programu je na nové období volba vedení spolku.


PROGRAM:

  1. Zahájení, úvodní slovo svolavatele, organizační záležitosti
  2. Zpráva o činnosti rady a spolku za rok 2021
  3. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2021
  4. Změny v členské základně – přijetí nových členů
  5. Návrh činnosti spolku v roce 2022
  6. Návrh na výši členských příspěvků v roce 2022
  7. Rozpočet spolku na rok 2022
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

SVOLAVATEL:
František Pleskot
předseda spolku

Zpět na přehled článků kategorie Spolková činnost »   Zpět na titulní stranu »