Výroční členská schůze je tu

12.05.2021    Josef Kozel

Ve středu 26.května 2021 se uskuteční výroční členská schůze spolku. V 18:30 v Jednacím sále MěÚ Heřmanův Městec.


PROGRAM:

  1. Zahájení, úvodní slovo svolavatele, organizační záležitosti
  2. Zpráva o činnosti rady a spolku za rok 2020
  3. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020
  4. Změny v členské základně – přijetí nových členů
  5. Návrh činnosti spolku v roce 2021
  6. Návrh na výši členských příspěvků v roce 2021
  7. Rozpočet spolku na rok 2021
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

SVOLAVATEL:
František Pleskot
předseda spolku

Zpět na přehled článků kategorie Spolková činnost »   Zpět na titulní stranu »